poniedziałek, 5 grudnia 2011

Id-al-AdhaJest to najważniejsze święto muzułmańskie. Trwa on 3-4 dni. Jego początek wypada w trzeci lub czwarty dzień pielgrzymki do Mekki. Święto Ofiar upamiętnia Ofiarę Abrahama i Jego posłuszeństwo wobec Boga. Abraham według Islamu miał złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izmaela, Bóg jednak widząc oddanie Abrahama, pozwolił mu złożyć w ofierze baranka zamiast dziecka. Na pamiątkę czynu Abrahama każdy ojciec rodziny składa w ofierze barana, owcę, wielbłąda lub krowę. Zwierzę musi być zabite rytualnie, następnie dzieli się mięso tak, by 1/3 oddać potrzebującym, 1/3 krewnym, a 1/3 spożywa się na wspólnej uczcie. By uniknąć zamieszania w Mekce pielgrzymi wnoszą opłatę, a wynajęci rzeźnicy dokonują ofiary za nich. Tego dnia wspólnie odwiedza się meczet, recytuje Koran i rozdaje prezenty. W czasie święta Ofiar wielu muzułmanów składa też datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym lub fundacje charytatywne.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz